Kontakt

Logotyp

Gminna Hala Sportowa
32-420 Gdów 1206

tel:

517 955 114

12 251 43 67

e-mail:

technika@ck.gdow.pl

hala@ck.gdow.pl

 

 

 

 

lokalizacja

 

Deklaracja dostępności

Gminna Hala Sportowa zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.hala.gdow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content