Pierwsza lekcja gimnastyki artystycznej

9 października, 2017 08:29 Wydarzenia kulturalne

W piątek w Gminnej Hali Sportowej Pani Tatiana Krupowicz poprowadziła pierwszą-pokazową lekcję gimnastyki artystycznej. W spotkaniu wzięło udział ponad pięćdziesiąt dzieci w trzech grupach wiekowych. Mimo tego, że sport ten wymaga dużej sprawności fizycznej oraz dyscypliny ,dzieci były bardzo zadowolone i aktywnie brały udział w zajęciach. 
Przypominamy, że aby kontynuować zajęcia do środy ( 11.10.br) należy dostarczyć do Centrum Kultury formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie zdrowotne, na tej podstawie tworzone będą listy obecności. 
Płatności za zajęcia można dokonać w Centrum Kultury, w Hali lub przelewem do 10 dnia każdego miesiąca w kwocie 55 zł, w przypadku braku kontynuacji zajęć opłata za lekcję pokazową to 13, 75 zł .

Skip to content