Gminna Hala Sportowa w Gdowie od 18 maja w okresie przygotowawczym

17 maja, 2020 21:11 ZAPOWIEDZI

Od 18 maja rozpoczyna się III etap odmrażania polskiego sportu, który zakłada otwarcie hal sportowych i sal gimnastycznych. Wszystkie kluby sportowe, firmy, osoby indywidualne, które zainteresowane są korzystaniem z Gminnej Hali Sportowej w Gdowie proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 517988055 w celu ustalenia nowych godzin korzystania z hali sportowej oraz nowych zasad wynikających z nałożonych obostrzeń.
Zgodnie z zaleceniami limit osób, które jednocześnie będą mogły korzystać z Gminnej Hali Sportowej w Gdowie wynosi 32 osoby + 3 trenerów (z wyłączeniem obsługi).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństw w Gminnej Hali Sportowej w Gdowie będą obowiązywały następujące zasady:

a) weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
b) obowiązek zakrywania nosa i usta przed wejściem na halę i po wyjściu z niej; podczas treningu na płycie hali noszenie maseczek nie obowiązuje,
c) wyłączenie osobom korzystającym z obiektu możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
d) obowiązkowa dezynfekcji rąk dla osób wchodzących i opuszczających obiekt,
e) korzystanie z własnego sprzętu sportowego,
f) dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
g) 15-minutowe  wchodzącymi i wychodzącymi grupami w celu ograniczenia kontaktu pomiędzy grupami korzystającymi z hali sportowej.

 

Skip to content